• Litwa
  • 7 listopada, 2016 9:38

Na Litwie pracuje coraz więcej Ukraińców

Znaczna stopa bezrobocia a jednocześnie trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach to paradoks litewskiego rynku pracy.

zw.lt
Na Litwie pracuje coraz więcej Ukraińców

Archiwum

Problem będzie się pogłębiał wraz z rosnącą gotowością Litwinów do pracy za granicą i utrzymującym się niskim współczynnikiem dzietności. Korzystnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być zatrudnienie pracowników z Ukrainy, którzy ze względu na niestabilną sytuację polityczno-gospodarczą w swoim kraju szukają możliwości zatrudnienia m.in. a Litwie.

Obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów zarobkowych w naszym kraju. Tylko w tym roku wydano pracownikom znad Dniepru ponad 7 tys. 300 pozwoleń na pracę a Litwie, co stanowiło 64 procent wszystkich wydanych zezwoleń.

Na drugim miejscu pod względem zatrudnienia są Białorusi, następnie obywatele Mołdawii i Rosji.

PODCASTY I GALERIE