• Litwa
  • 10 kwietnia, 2015 10:14

Na Litwie – najbardziej niebezpieczne drogi w Europie

Litewskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Litwa się poprawia, ale wciąż najgorzej wypada na tle innych krajów UE w raporcie przygotowanym przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu.

zw.lt
Na Litwie – najbardziej niebezpieczne drogi w Europie

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Gdy patrzy się na całą UE, widać poprawę. Liczba osób, które zginęły na autostradach od 2004 r. do 2013 r. zmniejszała się średnio rocznie o 8 proc.

Z badania przeprowadzonego przez ekspertów ETSC wynika, że największa poprawę w bezpieczeństwie na autostradach odnotowano na Litwie (choć mimo poprawy jest to kraj z najniebezpieczniejszymi autostradami w Europie). W trójce najlepszych krajów w redukcji wypadków śmiertelnych jest też Słowacja i Hiszpania.

W raporcie podkreślono, że osiągnięcie Litwy było możliwe dzięki kompleksowemu podejściu we wdrażaniu najlepszych międzynarodowych praktyk – w tym w zarządzaniu bezpieczeństwem w infrastrukturze, nadzorze i edukacji. Liczba ryzykownych miejsc na litewskich autostradach zmniejszyła się z 10 w 2005 r. do jednego w roku 2014.

„Unijna dyrektywa zarządzania bezpieczeństwem w infrastrukturze była głównym instrumentem do stworzenia bezpieczniejszego środowiska drogowego i poprawy procedur zarządzania infrastrukturą” – mówi Vidmantas Pumputis z litewskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji.

Dzięki audytom bezpieczeństwa ruchu drogowego i inspekcjom skrzyżowania zostały przebudowane na ronda, niebezpieczne obiekty przy skrajach dróg usunięto i wdrożono środki techniczne, zapobiegające wkraczaniu pieszym na autostrady. Jest jeszcze wiele do zrobienia, by zmniejszyć śmiertelność na drogach, w szczególności w kontekście wykorzystania inteligentnych systemów transportowych i poprawy niechronionych użytkowników dróg.

PODCASTY I GALERIE