• Litwa
  • 12 czerwca, 2014 14:16

Na Litwie mieszka ponad 300 stulatków

Na Litwie mieszka ponad 300 osób, które przekroczyli granicę stu lat. W Polsce stulatków jest ponad dziesięć razy więcej.

Antoni Radczenko
Na Litwie mieszka ponad 300 stulatków

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W Polsce, dane na 31 stycznia 2013 r., mieszka 4 tys. 242 stulatków. Na Litwie jest ich znacznie mniej. „Na początku stycznia 2014 r. na Litwie mieszkały 354 osoby, które miały sto i więcej lat. Osób mających 110 lat i więcej było 7” – poinformowano zw.lt w litewskim Departamencie Statystyki.

Na Litwie średnia długość życia jest mniejsza niż w Polsce. Przeciętny Litwin żyje 69 lat, a Litwinka – 79, natomiast w Polsce mężczyzna – 73. lata, kobieta – 81 lat.

Generalnie długość życia w ciągu ostatnich 10 lat wydłużyła się. Przykładowo w Polsce na początku XXI w. tylko ponad tysiąc mieszkańców dożywało do stu lat, obecnie ich jest ponad 4 tys. Przyczyn jest wiele: od prawie dwóch dekad rośnie moda na zdrowy tryb życia (coraz więcej z nas zwraca uwagę na dietę, chętniej się ruszamy), maleje rzesza palaczy i amatorów tylko wysokoprocentowych trunków, a równocześnie – mimo problemów z dostępem do służby zdrowia – rośnie grupa wykonujących badania profilaktyczne.

PODCASTY I GALERIE