• Litwa
  • 7 marca, 2016 9:59

Na Litwie maleje liczba podsłuchów telefonicznych

Liczba podsłuchów telefonicznych na Litwie maleje. Krytycy twierdzą jednak, że kontrola sędziowska nadal jest zbyt luźna, ponieważ sąd w 96 proc. zgadza się z wnioskami prokuratorów.

BNS
Na Litwie maleje liczba podsłuchów telefonicznych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W 2015 r. prokuratorzy w sprawie założenia podsłuchu telefonicznego lub przekazania danych telekomunikacyjnych zwracali się do sądu 10 272 razy. W 2014 r. takich wniosków było 12 332, a w 2013 – 14 526.

Najczęściej wnioski są składane w sprawach dotyczących korupcji, handlu narkotykami i zorganizowanej przestępczości. Przewodniczący Litewskiego Sądu Najwyższego Rimvydas Norkus oświadczył, że malejąca liczba mówi o tym, że prokuratorzy podchodzą do tej kwestii bardziej odpowiedzialnie.

Część politologów twierdzi, że sądy mimo wszystko zbyt często akceptują wnioski prokuratorskie. W roku ubiegłym sądy odrzuciły 136 wniosków (1,3 proc.), 256 wniosków zaakceptowano częściowo, a 6 wniosków pozostawiono bez rozpoznania. W poprzednich latach proporcje były podobne.

„Takie decyzje mówią o tym, że sędziowie nie wgłębiają się w prawy” – powiedział BNS politolog Kęstutis Girnius z Uniwersytetu Wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE