Litwa
BNS PAP

Na Litwie Łukaszenka zdobył 75 proc. głosów

635 Białorusinów mieszkających na Litwie wzięło udział w niedzielnych wyborach prezydenckich. 490 (75 proc.) z nich poparło Alaksandra Łukaszenkę.

Na drugim miejscu znalazła się przedstawicielka umiarkowanej opozycji, działaczka kampanii „Mów Prawdę!” Tacciana Karatkiewicz, na którą swój głos oddało 110 wyborców.

Białorusini na Litwie mieli możliwość głosowania w Ambasadzie Białorusi w Wilnie, ale również w innych miastach kraju – w Wisaginii, Kownie, Kłajpedzie i Solecznikach.

W poniedziałek Centralna Komisja Wyborcza Białorusi poinformowała, że Łukaszenka zdobył 83,49 proc. głosów.
Na drugim miejscu – z zaledwie 4,42 proc. głosów – znalazła się Tacciana Karatkiewicz. Trzeci był szef Partii Liberalno-Demokratycznej Siarhiej Hajdukiewicz, na którego głosowało 3,32 proc. wyborców, a czwarty – lider Białoruskiej Partii Patriotycznej Mikałaj Ułachowicz z 1,67 proc. głosów.

Alaksandr Łukaszenka sprawuje urząd prezydenta Białorusi od 1994 roku. Będzie to jego piąta kadencja. W poprzednich wyborach, w 2010 roku, otrzymał prawie 80 proc. głosów.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!