• Litwa
  • 12 lutego, 2018 12:17

Na Litwie jest więcej więźniów niż w Polsce

Pod względem osób, którzy odsiadują karę więzienia w Europie przoduje Rosja i Białoruś. Na Litwie więcej osób siedzi w więzieniu niż w Polsce.

zw.lt
Na Litwie jest więcej więźniów niż w Polsce

W internecie pojawiła się infografika informująca ile osób odbywa kare więzienia w poszczególnych krajach Europy.

W Rosji i na Białorusi w więzieniach przebywa ponad 0,3 proc. społeczeństwa. W krajach bałtyckich, w tym również na Litwie, w więzieniach przebywa od 0,2 do 0,29 proc. społeczeństwa.

W Polsce wskaźnik osób odbywających karę więzienia jest mniejszy niż na Litwie. W Polsce w więzieniu przebywa od 0,1 do 0,19 proc. społeczeństwa.

Najmniej osób odbywających karę więzienia jest w krajach skandynawskich, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

PODCASTY I GALERIE