• Litwa
  • 14 stycznia, 2014 8:57

Na Litwie jest najtańsza żywność w Europie

Ceny żywności na Litwie stanowiły w 2012 r. 75,7 proc. średniej unijnej, informuje Eurostat. W zestawieniu krajów z najtańszą żywnością Litwa uplasowała się na czwartym miejscu.

zw.lt
Na Litwie jest najtańsza żywność w Europie

Fot. BFL/Redas Vilimas

Najdroższe ceny żywności są w Danii, gdzie sięgają 143 proc. średniej dla UE. Drugim najdroższym krajem pod względem cen żywności jest Szwecja (124 proc. średniej unijnej), a trzecim – Austria (120 proc. średniej UE). Stosunkowo droga żywność jest też w Finlandii (119 proc. średniej), Irlandii (118 proc.) oraz w Luksemburgu (116 proc.).

Najtańsza żywność jest w Rumunii, w której ceny unijnego koszyka produktów żywnościowych stanowią 67 proc. średniej dla 27 krajów Wspólnoty. Drugie miejsce zajmuje Polska (61 proc.), trzecie Bułgaria (68 proc.), a czwarte – Litwa (77 proc.).

Największe dysproporcje między krajami UE występują w cenach produktów tytoniowych. Litwa w tym zestawieniu zajmuje drugie miejsce z 55 proc., zaraz przed Węgrami 52 proc. średniej UE. Najdroższe papierosy są w Irlandii. Tu ich ceny stanowiły w 2012 roku aż 199 proc. średniej dla UE. Na drugiej pozycji plasuje się Wielka Brytania (194 proc.), a na trzeciej i czwartej, odpowiednio, Szwecja (132 proc.) i Francja (129 proc.).

Na Litwie nieco droższe były napoje bezalkoholowe oraz olej (odpowiednio 10 i 13 miejsce wśród państw UE).

W porównaniu z państwami sąsiednimi: Polską, Łotwą oraz Estonią, poziom cen na Litwie był wyższy, niż w Polsce (60,1 proc.), natomiast niższy niż na Łotwie (85,2 proc.) i w Estonii (85,6 proc.).

PODCASTY I GALERIE