• Litwa
  • 1 czerwca, 2014 8:12

Na Litwie coraz mniej dzieci

Dzieci stanowią coraz mniejszą część ogółu mieszkańców kraju – z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka ogłasza Departament Statystyki Litwy.

BNS
Na Litwie coraz mniej dzieci

Fot. BFL/Butautas Barauskas

Zgodnie z danymi statystycznymi, odsetek dzieci od roku 2001 zmniejszył się o 6 proc.

W 2001 r. dzieci stanowiły 24,4 proc. wszystkich mieszkańców, na początku 2014 r. zaś – 18,1 proc.

W państwach członkowskich Unii Europejskiej dzieci stanowią ogółem ok. 19,8 proc. mieszkańców. Najwięcej dzieci jest w Anglii, gdzie stanowią 26,5 proc. mieszkańców, najmniej w Niemczech – 16,7 proc.

W ubiegłym roku na Litwie przyszło na świat 29,9 tys. dzieci – prawie o 2 proc. mniej niż w roku 2012.

Niestety notowane są także smutne statystyki. W ubiegłym roku otrzymano 1454 powiadomienia o przemocy wobec dzieci – około dziesiątej części więcej niż w roku 2012. 49 proc. skrzywdzonych dzieci doświadczyło przemocy fizycznej, 45 proc. – psychologicznej i 6 proc. – seksualnej.

PODCASTY I GALERIE