• Litwa
  • 4 stycznia, 2021 10:16

Na Litwę ze względów humanitarnych przyjęto prawie 780 obywateli Białorusi

Według danych z 4 stycznia, wydano 779 zezwoleń na wjazd do Republiki Litewskiej obywateli Białorusi, ze względów humanitarnych. 355 już przyjechało na Litwę.

delfi.lt
Na Litwę ze względów humanitarnych przyjęto prawie 780 obywateli Białorusi

Fot. Joanna Bożerodska

Taka zgoda ministra spraw wewnętrznych jest wydawana po otrzymaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych uzasadnionej oferty, dotyczącej wjazdu cudzoziemców do Republiki Litewskiej, ze szczególnych względów humanitarnych (np. ze względu na warunki polityczne lub inne zagrożenia).

Zezwolenia takie wydawane są ofiarom reżimu i represji lub prześladowanych obywateli Białorusi, aktywnych przedstawicieli opozycji.

,,Prawie codziennie podpisywane są zezwolenia na wjazd obywateli Białorusi na Litwę. W tej chwili sytuację pogarszają zmiany na granicy litewsko-białoruskiej, ale ludzie aplikują, co oznacza, że Litwa jest dla nich bezpiecznym krajem” – mówi minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

Dla nich jest obowiązkowa izolacja.

Obywatele Białorusi, którzy chcą przyjechać na Litwę ze szczególnych względów humanitarnych muszą zwrócić się do ambasady Litewskiej na Białorusi w celu wydania wizy Schengen i dostarczyć informacji, potwierdzających szczególne względy humanitarne. Wiza zezwala na wjazd na terytorium Schengen i pobyt przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym 180-dniowym okresie od daty pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen.

PODCASTY I GALERIE