• Litwa
  • 9 sierpnia, 2016 10:44

Kolejni uchodźcy na Litwie

W poniedziałek wieczorem na Litwę przybyło dziesięciu uchodźców z nękanej konfliktami wojennymi Syrii. „Potwierdzam, że z Kijowa już przyleciało dziesięciu obywateli Syrii, którzy zostali przeniesieni z Grecji”- wiceminister spraw wewnętrznych Justas Pankauskas powiedział dla dziennikarzy.

BNS
Kolejni uchodźcy na Litwie

Fot. BFL/ Vygintas Skaraitis

„Potwierdzam, że z Kijowa już przyleciało dziesięciu obywateli Syrii, którzy zostali przeniesieni z Grecji”- wiceminister spraw wewnętrznych Justas Pankauskas powiedział dla dziennikarzy.

Zgodnie z programem relokacji uchodźców w Unii Europejskiej, na Litwę zostały przemieszczone trzy rodziny. Jako pierwsza przybyła rodzina Kurdów, składająca się z 30-letniego mężczyzny, z zawodu malarza-budowniczego, jego 25-letniej żony, gospodyni domowej, oraz trójki ich nieletnich dzieci.

Na Litwie zamieszka również 28-letni Syryjczyk, który w kraju pracował przy zmywaniu samochodów, 21-letnia gospodyni domowa oraz ich dwoje nieletnich dzieci. Do kraju przybyła również 48-letnia gospodyni domowa oraz jej nastoletnia córka.

Na Litwę zostało już przemieszczonych 83 uchodźców, zgodnie z europejskim programem relokacji uchodźców. Państwo litewskie zobowiązało się w ciągu dwóch lat przyjąć 1105 uchodźców, prawdopodobnie w większości z Syrii oraz Iraku. Uchodźcy są przenoszeni do różnych państw Europy w celu złagodzenia sytuacji kryzysowej w Państwach Europy Południowej, gdzie codziennie masowo przybywają kolejni uchodźcy.

PODCASTY I GALERIE