• Litwa
  • 15 grudnia, 2015 15:10

Na Litwę przybyła pierwsza rodzina uchodźców

We wtorek na Litwę przybyła pierwsza rodzina uchodźców z Iraku.

BNS
Na Litwę przybyła pierwsza rodzina uchodźców

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

4-osobowa rodzina przyleciała na Litwę samolotem z Frankfurtu, gdzie została przetransportowana z Grecji. Irakijczycy posługują się językiem angielskim. Ojciec rodziny ma wyższe wykształcenie i wcześniej pracował na wyższej uczelni. Matka dotychczas nigdzie nie pracowała. Do Europy dotarli w tym roku.

Uchodźcy zamieszkają w Rukle, gdzie rozpocznie się ich 3-miesięczny okres integracyjny. Następnie trafią do jednego z litewskich samorządów.

„Musimy dać takie wsparcie uchodźcom, aby mogli zintegrować się ze społeczeństwem. Nie warto jednak tworzyć cieplarnianych warunków i konfliktować społeczeństwo. Integracja polega nie na świadczeniach socjalnych, a na stworzeniu miejsc pracy, współpracy samorządów, zintegrowaniu się dzieci z systemem oświaty, nauczeniu się języka litewskiego” – oświadczył dzisiaj premier.

W opinii premiera na procesy integracyjne duży wpływ będzie miał stosunek społeczeństwa do uchodźców. „Sądzę, że słowo integracja polega na tym, aby uchodźcy stali się częścią naszego społeczeństwa, a nie na mieszkaniu w specjalnych strefach” – podkreślił szef rządu.

Litwa zobowiązała się, że w ciągu dwóch lat przyjmie 1105 uchodźców z Syrii, Iraku oraz Erytrei.

PODCASTY I GALERIE