• Litwa
  • 7 kwietnia, 2018 6:55

Na liście pamiętnych dat Unia Lubelska i wyprowadzenie armii sowieckiej z Litwy

Ministerstwo Kultury sporządziło listę, na której znalazły się rekomendacje dotyczące pamiętnych dat na najbliższe pięć lat.

zw.lt
Na liście pamiętnych dat Unia Lubelska i wyprowadzenie armii sowieckiej z Litwy

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

W roku 2019 zaleca się upamiętnienie 30-lecia Szlaku Bałtyckiego, 450-lecie Unii Lubelskiej, jubileusze stulecia kompozytora Eduardasa Balsysa i pisarza Alfonsasa Nyki-Niliūnasa, 150-lecie kompozytora Juozasa Naujalisa i pisarza Juozasa Tumasa-Vaižgantasa.

Na liście na rok 2020 znalazły się 30-lecie odzyskania przez Litwę niepodległości i stulecie Sejmu Założycielskiego, 500-lecie urodzin króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, stulecie tłumacza Henrikasa Nagsa i poety Pauliusa Širvysa, 300-lecie Gaona Wileńskiego.

W 2021 rada chciałaby upamiętnić 100-lecie wstąpienia Litwy do Ligi Narodów oraz jubileusze stulecia litewskiej antropolożki
Birutė Mariji Alseikaitė-Gimbutienė i powojennego partyzanta, działacza państwowego Juozasa Albinasa Lukšy-Daumantasa.

W 2022 upamiętnione zostanie 500 lat, odkąd na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego została wydrukowana pierwsza książka, stulecie Konstytucji Litwy oraz stulecie Uniwersytetu Litwy i litewskiej reformy ziemskiej.

W 2023 będziemy obchodzili 30-lecie wyprowadzenie okupacyjnych wojsk rosyjskich z Litwy, 700-lecie Wilna, 250-lecie założenia Komisji Edukacyjnej oraz stulecie przyłączenia Kłajpedy do Litwy.

W sporządzaniu listy uwzględniono propozycje organizacji społecznych i instytucji państwowych – ogółem ministerstwo otrzymało 37 propozycji.

PODCASTY I GALERIE