• Litwa
  • 6 stycznia, 2021 13:48

Msza święta z Czarnego Boru

W najbliższą niedzielę, 10 stycznia, TVP WILNO zaprasza na transmisję Mszy świętej z Czarnego Boru na Litwie. To wyjątkowe miejsce dla katolików na Wileńszczyźnie. Tu mieszkali i modlili się m. in.: święta siostra Urszula Ledóchowska, beatyfikowani kapłani: ks. Michał Sopoćko i ks. Henryk Hlebowicz. Transmisja Mszy św. z kościoła pod wezwaniem błogosławionego Michała Sopoćki rozpocznie się o godz. 9. 55 czasu litewskiego (o godz. 8. 55 czasu polskiego). Mszę św. odprawi znany i ceniony kapłan, ks. prałat Wacław Wołodkowicz.

zw.lt
Msza święta z Czarnego Boru

fot. Archiwum Urszulanek Szarych

Czarny Bór to miejscowość oddalona o 17 kilometrów od centrum Wilna.
Mieszka w niej prawie 2 tysiące osób. Przed II wojną światową, od 1924 roku, mieszkały tu i pracowały siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego. Do Czarnego Boru przyjeżdżała święta Urszula Ledóchowska.

Przed II wojną światową siostry urszulanki szare kierowały w Czarnym
Borze zakładem opiekuńczo – wychowawczym dla sierot i ubogich dzieci, a
także Szkołą Powszechną w której uczyło się prawie 300 uczniów. Prowadziły katechezy i rekolekcje. Dzięki nim funkcjonowało w tej miejscowości ambulatorium, piekarnia i mleczarnia.

W latach 1942 – 1944 zakonnice, w jednym ze swoich klasztornych
domków, ukrywały ks. Michała Sopoćkę – spowiednika św. siostry Faustyny. Z tym miejscem związana jest również inna, wyjątkowa postać – siostra Helena Majewska ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. W czasie wojny odwiedzała ks. Sopoćkę. Siostra Helena zmarła w 1967 roku. Wiele osób przekonanych jest o jej świętości. Do Czarnego Boru przyjeżdżał również ks. Henryk Hlebowicz. Prowadził rekolekcje w klasztorze sióstr urszulanek szarych. W czasie II wojny światowej zginął śmiercią męczeńską. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku.

Z Czarnym Borem swoje losy związał także znany pisarz i publicysta
Józef Mackiewicz. Autor wielu książek, np. takich jak: „Katyń. Zbrodnia bez
sądu i kary”, „Droga donikąd”, „Karierowicz”, „Nie trzeba głośno mówić”.
Publikował artykuły w paryskiej „Kulturze” i londyńskich „Wiadomościach”. Był ekspertem Specjalnej Komisji Śledczej Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej. Obecnie w Czarnym Borze można zwiedzać dom, w którym tworzył i mieszkał przez prawie 10 lat.

Msza święta transmitowana przez TVP Wilno zostanie odprawiona w
kościele, którego budowę rozpoczęły siostry urszulanki szare jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej. Jednak wojna i okres powojenny zniweczyły ich starania. Dopiero 5 lat temu, w lutym 2016 roku, kościół został konsekrowany przez metropolitę wileńskiego, ks. arcybiskupa Gintarasa Grusasa.

Transmisja Mszy św. będzie odbywała się w wyjątkowym czasie. W
związku z pandemią Msze św. na Litwie nadal odprawiane są bez udziału
wiernych. Konferencja Episkopatu Litwy zachęca do uczestnictwa w nich za
pośrednictwem środków społecznego przekazu. Transmisję będzie można
oglądać w TVP Wilno, a także na całym świecie za pośrednictwem internetu
(strona internetowa wilno.tvp.pl).

PODCASTY I GALERIE