• Litwa
  • 17 kwietnia, 2018 15:11

MSZ RL wręczyło notę ambasadorowi Rosji

Litwa wręczyła notę protestacyjną ambasadzie Rosyjskiej Federacji z powodu nielegalnego przekroczenia granicy przez rosyjskich pograniczników.

BNS
MSZ RL wręczyło notę ambasadorowi Rosji

Fot. Archiwum

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w poniedziałek rosyjski okręt patrolowy wpłynął na terytorialne wody Litwy.

O godz. 16.31, w poniedziałek, na wody terytorialne Litwy wpłynął rosyjski patrolowiec. Okręt wpłynął w głąb wód terytorialnych na ok. 40 metrów.

Litewska Straż Graniczna wszczęła dochodzenie.

PODCASTY I GALERIE