• Litwa
  • 13 kwietnia, 2018 12:49

MSZ Litwy i Łotwy ogłasza konkurs o Nagrodę Bałtów

Litwa i Łotwa będą miały wspólne odznaczenie. MSZ obu państw ogłosiły konkurs o Nagrodę Bałtów.

zw.lt
MSZ Litwy i Łotwy ogłasza konkurs o Nagrodę Bałtów

Fot. BNS/ Aurelija Kripaite

Nagroda będzie przyznawana za osiągnięcia i wkład w takich obszarach jak, tłumaczenie litewskiej literatury na jęz łotewski lub łotewskiej na litewski, nauczanie i rozwijanie języka litewskiego na Łotwie lub łotewskiego na Litwie, prowadzenie badań dziedzictwa kulturowego i historycznego, dziennikarstwo śledcze na temat historii Litwy in Łotwy, a także kultura i turystyka.

Zwycięzca zostanie ogłoszony jesienią, wysokość nagrody – 3 tys euro. W równych częściach ufundują ją ministerstwa spraw zagranicznych Litwy i Łotwy.

PODCASTY I GALERIE