• Litwa
  • 9 sierpnia, 2017 9:21

MSW wraca do dyskusji o wzroście wynagrodzeń funkcjonariuszy

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dzisiaj dyskusja na temat podniesienia wynagrodzeń funkcjonariuszy.

BNS
MSW wraca do dyskusji o wzroście wynagrodzeń funkcjonariuszy

Fot. Joanna Bożerodska

Wcześniejsza propozycja dotycząca wynagrodzenia statutowym o 95 euro każdego roku nie została poparta. Zatem dzisiaj minsiter Eimutis Misiūnas zaproponuje niższy wzrost wynagrodzeń – o 50 euro każdego roku. Budżet kosztowałoby to rocznie około 17 mln euro.

Związki zawodowe chcą udoskonalenia systemu praworządności. W przeciwnym razie zapowiadają protesty. Są rozczarowani faktem, że wysokiej rangi urzędnicy, którzy jeszcze nie tak dawno sami nosili policyjny mundur, nie są skłonni im pomoc. Żądają zwiększenia wynagrodzeń, lepszych warunków pracy.

„Mieliśmy wszystko uzgodnione z władzami, a teraz się okazuje, że na przyszły rok ma być przeznaczone mniejsze finansowanie, czyli cała reforma zostanie zahamowana” – twierdzą funkcjonariusze.

PODCASTY I GALERIE