• Litwa
  • 21 stycznia, 2023 16:52

MSW proponuje kary za nieprzyzwoite słowa lub gesty w Internecie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i policja proponują wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń kar za nieprzyzwoite słowa lub gesty w Internecie, a także zaostrzenie kar za niewłaściwe zachowanie po spożyciu alkoholu w miejscach publicznych.

BNS
MSW proponuje kary za nieprzyzwoite słowa lub gesty w Internecie

fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Te i inne zmiany przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń przygotowany przez Komendę Główną Policji i koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z obowiązującym kodeksem nieprzyzwoite słowa lub gesty w miejscach publicznych, obraźliwe nękanie ludzi, inne umyślne działania mające na celu naruszenie porządku publicznego i powagi ludzi pociągają za sobą grzywnę w wysokości od 30 do 140 EUR. Projekt przewiduje karę pieniężną za wymienione działania także w przestrzeni internetowej.

Pomysłodawcy przekonują, że w ostatnio coraz większego znaczenia nabierają sieci społecznościowe czy inne technologie informacyjno-komunikacyjne, a wykroczenia administracyjne popełniane są także w przestrzeni wirtualnej.

„W odpowiedzi na zmieniające się okoliczności konieczne jest również ustalenie, że drobne naruszenie porządku publicznego może zostać popełnione nie tylko w miejscu publicznym, ale także w sieciach społecznościowych czy przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych” – czytamy w uzasadnieniu.

Następną propozycją jest dołączyć pojawienie się osoby nietrzeźwej w miejscach publicznych uwłaczającej godności i dobrym obyczajom człowieka do artykułu o naruszeniu porządku publicznego. Skutkowałoby to grzywną w wysokości 30-140 EUR. Obecnie to przestępstwo jest wymienione obok picia napojów alkoholowych w miejscach publicznych i podlega karze grzywny w wysokości 20-100 EUR.

Propozycję tłumaczy fakt, że samo pojawienie się osoby nietrzeźwej w miejscu publicznym samo w sobie nie pociąga za sobą odpowiedzialności administracyjnej, a jedynie wraz z niewłaściwym zachowaniem, a zatem musi zostać zarejestrowane jako naruszenie porządku publicznego.

„Za zachowanie, które obraża godność ludzką i moralność publiczną, ogólnie uważa się zachowanie osób nietrzeźwych, które głośno się zachowują, przewracają w miejscu publicznym, nie orientują się w otoczeniu, nie są w stanie samodzielnie chodzić” – czytamy w uzasadnieniu.

PODCASTY I GALERIE