• Litwa
  • 18 stycznia, 2021 15:16

MSW: Prawie 790 białoruskich obywateli otrzymało pozwolenie na przybycie na Litwę

18 stycznia zgodnie z zarządzeniem Minister Spraw Wewnętrznych wydano obywatelom Białorusi 787 zezwoleń na wjazd do Litwy w celach humanitarnych, z czego 365 obywateli Białorusi przebywa już na Litwie, a 86 osób złożyło wnioski o azyl.

zw.lt
MSW: Prawie 790 białoruskich obywateli otrzymało pozwolenie na przybycie na Litwę

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Takie zezwolenia wydawane są obywatelom Białorusi dotkniętym reżimem i represjami lub prześladowanym, aktywnym członkom opozycji.

„Obywatele Białorusi korzystają z możliwości przyjazdu na Litwę w celach humanitarnych od ponad 5 miesięcy. Większość ludzi wybiera przyjazd krótkoterminowy, licząc na powrót do swojego kraju po zmianie sytuacji politycznej, ale zwiększa się też liczba osób, które chcą osiedlić się na Litwie na dłużej” – twierdzi minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė.

Litwa od 11 sierpnia udziela obywatelom Białorusi zezwolenia na wjazd ze względów humanitarnych. Izolacja jest dla nich obowiązkowa. Obywatele Białorusi starający się o wjazd na terytorium Litwy ze szczególnych względów humanitarnych muszą wystąpić do Ambasady Republiki Litewskiej na Białorusi o wydanie wizy Schengen i dostarczyć informacje potwierdzające względy humanitarne.

Obywatele Białorusi mogą ubiegać się o azyl, jeżeli czują się prześladowani lub gdy istnieje realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i życia. Cudzoziemcy mogą składać wnioski o udzielenie azylu w punkcie kontroli granicznej, Straży Granicznej lub Departamencie Migracji. Po rozpatrzeniu wniosku o azyl zostaje przyznana jedna z form azylu – status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca oraz wydawane jest zezwolenie na pobyt w Republice Litewskiej.

PODCASTY I GALERIE