• Litwa
  • 24 lutego, 2023 10:55

Możliwość dla obywateli zostania niezależnymi obserwatorami wyborów

Organizacja publiczna „Białe Rękawiczki” („Baltosios pirštinės”) prowadzi otwartą rejestrację dla tych, którzy chcą zostać obserwatorami w zbliżających się wyborach do rad samorządów i merów. Akty prawne obowiązujące od kilku lat zasadają, że obserwatorami wyborów mogą być obywatele oddelegowani przez organizacje pozarządowe, daje każdemu prawo do udziału w obserwacji wyborów i do zapewnienia, że wybory są przejrzyste.

zw.lt
Możliwość dla obywateli zostania niezależnymi obserwatorami wyborów

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Niezależni obserwatorzy wyborów, po podtwierdzeniu rejestracji, otrzymują zaświadczenia obserwatora wydane przez Centralną Komisję Wyborczą, uprawniające do obserwowania wszystkich etapów głosowania. Obserwatorzy wyborów mogą zapewnić przejrzystość podczas głosowania przedwyborczego w samorządach, punktach specjalnych (domy opieki, więzienia, szpitale itp.) oraz w domach, a także obserwować dzień wyborów w okręgach, a po głosowaniu procedurę liczenia głosów.
 
Niezależnymi obserwatorami wyborów mogą zostać pełnoletnie osoby, które nie należą do partii politycznych, nie angażują się w agitację polityczną, nie pracują na stanowiskach zaufania politycznego ani w sztabach wyborczych, ani nie prowadzą kampanii wyborczych. Obserwatorzy-wolontariusze zapewniają przestrzeganie przepisów i innych aktów prawnych podczas głosowania, dokładną pracę komisji wyborczych, odnotowują ewentualne naruszenia i informują o nich właściwe organy.
 
Rejestracja obserwatorów odbywa się online do 26 lutego: https://baltosiospirstines.lt/registracija
 
Organizacja publiczna „Białe rękawiczki” („Baltosios pirštinės”) jest pierwszą i jedyną niezależną organizacją obserwacji wyborów na Litwie, która stara się zapewnić przejrzystość wyborów i wzmocnić społeczeństwo obywatelskie.

PODCASTY I GALERIE