• Litwa
  • 29 kwietnia, 2013 11:14

Bezpłatny parking dla niepełnosprawnych? Sejm wkrótce zadecyduje

W Sejmie trwają prace nad poprawkami do ustawy, dotyczącej bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy mają ujednolicić zasady we wszystkich samorządach Litwy.

BNS
Bezpłatny parking dla niepełnosprawnych? Sejm wkrótce zadecyduje

Sejm w pierwszym czytaniu zaaprobował poprawkę do ustawy, zgodnie z którą osoby posiadające kartę parkingową dla niepełnosprawnych będą miały możliwość bezpłatnego parkowania. Projekt ten będzie rozpatrywany przez komisje parlamentarne.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, rada samorządu ma prawo do ustanawiania lokalnych opłat za korzystanie z wyznaczonych przez władze miasta miejsc parkingowych, poza niektórymi wyjątkami. Jak napisano w uzasadnieniu projektu poprawki, obowiązujące regulacje są inne na terenie każdego samorządu, co sprawia wiele problemów i niedogodności osobom niepełnosprawnym.

Po przyjęciu nowych przepisów, we wszystkich gminach miałyby obowiązywać jednakowe warunki wobec osób niepełnosprawnych, posiadających kartę parkingową oznaczoną specjalnym symbolem.

PODCASTY I GALERIE