• Litwa
  • 4 grudnia, 2016 12:00

Sejm zapowiada kolejne ograniczenia reklamy tytoniu

W Sejmie są rozważane kolejne poprawki, na podstawie których od 2017 roku na Litwie byłaby zabroniona m. in. wszelkiego rodzaju reklama produktów oraz konsumpcji wyrobów tytoniowych.

BNS
Sejm zapowiada kolejne ograniczenia reklamy tytoniu

Fot. Tomas Lukšys

Poprawki zostały przedstawione przez członka sejmowego komitetu zdrowia, konserwatystę Antanasa Matulasa. Ostateczna decyzja odnośnie proponowanych poprawek zostanie podjęta jeszcze przed świętami.

Obecnie w ustawie dot. reklamy tytoniu jest przewidziana możliwość promowania wyrobów tytoniowych jedynie podczas różnego rodzaju imprez oraz w spisach sponsorów imprez. Poprawki przewidują zakaz również tego typu reklamy. Autorzy poprawek proponują wprowadzenie zakazu wspierania imprez, projektów, osób prywatnych, telewizji, programów radiowych przez producentów tytoniu.

Zdaniem niektórych posłów, takie ograniczenia mogą wprowadzić zamieszanie. „Powiedzmy, odbywają się jakieś zawody rowerowe, wyścigi biegaczy. Przychodzi jakiś Žemaitaitis, Jonaitis, czy Petraitis w podkoszulku, na którym znajduje się logo producentów tytoniu. To już reklama i za to będziemy wyznaczać kary? Bardzo dziwne.” – proponowane poprawki skomentował członek partii Porządek i Sprawiedliwość Remigijus Žemaitaitis.

Z krytyką spotkał się również zakaz dla producentów tytoniu wspierania imprez sportowych i innych, w wyniku czego mogliby ucierpieć np. organizatorzy i uczestnicy zawodów łyżwiarskich, narciarskich i innych. Bez wsparcia sponsorów musieliby oni nabywać droższy sprzęt sportowy itd.

Autorzy projektu przypominają natomiast, że jeszcze w 2004 roku Litwa ratyfikowała Ramową Konwencję Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu. Konwencja przewiduje wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy wyrobów tytoniowych oraz ich sprzedaży.

PODCASTY I GALERIE