• Litwa
  • 14 sierpnia, 2022 17:56

Możemy oczekiwać na odroczenie 3 etapu liberalizacji rynku energii elektrycznej?

Prezydencja proponuje nie tylko odroczenie trzeciego etapu liberalizacji rynku energii elektrycznej, ale także zmianę procedury rekompensat za zużytą energię – mówi się, że może ona wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Seniorzy, z których większość jest częścią 3 fazy liberalizacji rynku energii elektrycznej, mówią, że nie wiedzą, jak wybrać dostawcę i wyrażają nadzieję, że apetyty dostawców, którzy odsprzedają energię elektryczną, zostaną ograniczone.

delfi.lt
Możemy oczekiwać na odroczenie 3 etapu liberalizacji rynku energii elektrycznej?

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Sytuacja jest paradoksalna – w 3 etapie liberalizacji pozostali mieszkańcy najmniej konsumujące energię elektryczną, głównie osoby starsze i o najniższych dochodach. Jeśli jednak nie wybrali jeszcze dostawcy energii elektrycznej, zgodnie z obecną procedurą za prąd zapłacą najwięcej – donosi „LNK Žinios”.

„Ci, którzy nie podpisali umów, czekają, że być może pojawią się jakieś środki, które ograniczą rosnące apetyty tych dostawców, z których większość to wyłącznie odsprzedający energię elektryczną” – powiedziała Vilija Turienė, prezes stowarzyszenia „Vilniaus bočiai”.

Powiedziała, że ​​osobom starszym trudno jest wybrać dostawcę prądu, bo nie wiedzą, jak wypełnić wnioski online.

„Nikt nie udziela nam żadnych konsultacji, mimo że kilkakrotnie prosiliśmy i o to prosiliśmy publicznie” – zauważyła V. Turienė.

Neverovičius: konsumenci sami zdecydują

O możliwości dostosowania dotychczasowej procedury prezydent rozmawiał z przewodniczącym Państwowej Rady Regulacji Energetyki (VERT), Renatasem Pociusem – proponuje wydłużenie trzeciego etapu liberalizacji.

„Nie zmuszać ich do podpisywania umów po najwyższych cenach w historii i pozostawiać konsumentom możliwość samodzielnego podjęcia tej decyzji, a może pozwolić na jej podjęcie później” – powiedział Jaroslavas Neverovičius, główny doradca prezydenta.

Oznacza to, że 400 tys. mieszkańców, którzy nie wybrali jeszcze niezależnego dostawcy energii elektrycznej, nie byliby do tego zobowiązani do 18 grudnia, co jest obecnie planowane.

„Ci, którzy nie chcą, nie będą mogli wybrać dostawcy, nie powinni tego robić z przewidzianą teraz sankcją, jaką jest grzywna w postaci doliczenia dodatkowych 25% do ceny” – powiedział doradca prezydenta.

Litwa musi wdrożyć liberalizację rynku energii elektrycznej do 2024 roku. Prezydencja nie precyzuje, do kiedy zostanie przedłużony termin 3 etapu.

„Konsumenci sami zdecydują, kiedy im się to opłaci, gdy konsumenci zobaczą, że publiczny dostawca jest droższy niż oferty na rynku, to naturalnie sami podejmą tę decyzję” – powiedział J. Neverovičius.

Proponuje zastosowanie pułapu rekompensaty

„[Zostałyby zrekompensowane] pierwsze zużyte 100 lub 50 kilowatogodzin energii elektrycznej, podczas gdy wszyscy pozostali konsumenci płacą albo niższą rekompensatę, zróżnicowaną, albo pełną cenę energii elektrycznej” – przedstawił propozycję przewodniczący VERT.

Taka rekompensata dotyczyłaby jednego gospodarstwa domowego – mówi się, że to zachęciłoby mieszkańców do oszczędzania.

PODCASTY I GALERIE