• Litwa
  • 16 września, 2014 9:11

Moskwa oskarża państwa bałtyckie o dyskryminację Rosjan

Konstantin Dołgow, pełnomocnik MSZ Federacji Rosyjskiej ds. Demokracji i Nadrzędności Prawa, oskarżył kraje bałtyckie o naruszenia praw swoich rosyjskojęzycznych mieszkańców, podała ukraińska agencja Unian. Dołgow oznajmił, że Rosja nie będzie tolerowała dyskryminacji języka rosyjskiego w krajach bałtyckich. Dołgow wypowiadał się na konferencji poświęconej wspólnotom rosyjskojęzycznym Litwy, Łotwy i Estonii, która odbyła się w Rydze.

BNS
Moskwa oskarża państwa bałtyckie o dyskryminację Rosjan

Fot. BFL/Butautas Barauskas

„Społeczność międzynarodowa powinna stanowczo reagować na naruszenia praw rosyjskojęzycznych mieszkańców w krajach bałtyckich, na rosnącą upolitycznioną rusofobię” – oznajmił rosyjski urzędnik.

Jak podkreślił, „powszechnie znane” są kroki władz Łotwy i Estonii w kierunku lekceważenia języka rosyjskiego. Niedopuszczalnym nazwał fakt, że przedstawiciele społeczności rosyjskiej nie mogą porozumiewać się po rosyjsku w urzędach ani używać języka rosyjskiego w zapisie nazw topograficznych.

„Dyskryminacja rosyjskoję­zycz­nej ludności w krajach bałtyckich może mieć daleko idące konsekwencje” – stwierdził Konstantin Dołgow, pełnomocnik MSZ Federacji Rosyjskiej ds. Demokracji i Nadrzędności Prawa.

„Jedną z kluczowych przyczyn tego stanu rzeczy jest stały wzrost ksenofobicz­nych i neonazistow­skich nastrojów na świcie i następnie ich głębokie przenikanie do świadomości elit politycznych w całej rzeszy zagranicznych rządów” – wyjaśnił Dołgow.

PODCASTY I GALERIE