• Litwa
  • 30 czerwca, 2019 17:21

Morawiecki: Unia Lubelska sprzed 450 laty była przełomem w historii świata

Unia Lubelska była przełomem w historii świata - podkreślił na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, który w niedzielę wziął udział w uroczystościach związanych z 450-leciem Unii Lubelskiej. Wyprzedziła ona Zachód o stulecia - dodał szef rządu.

PAP
Morawiecki: Unia Lubelska sprzed 450 laty była przełomem w historii świata

Fot. PAP/Wojtek Jargiło

„Akt unii Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego był dokumentem przełomowym w historii świata. 450 lat temu wielonarodowa i wieloreligijna wspólnota Rzeczpospolitej Obojga Narodów, będąca wyrazem idei republikańskich i demokratycznych, wyprzedziła Zachód o stulecia” – napisał Morawiecki.

W Lublinie trwają uroczystości związane z 450-leciem Unii Lubelskiej. Poza szefem polskiego rządu, który w uroczystościach uczestniczył w niedzielę przed południem, oraz marszałkami Sejmu i Senatu, bierze w nich udział przewodniczący Seimasu Litwy. Przedstawiciele polskich władz oraz goście zagraniczni m.in. złożyli kwiaty przed pomnikiem Unii Lubelskiej.

Obecni są także przedstawiciele władz m.in. Łotwy, Estonii, Ukrainy, Czech i Węgier. W uroczystościach biorą udział ponadto duchowni oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także nauki i kultury.

Akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego został podpisany 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie. Powołana w tej sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy. 

PODCASTY I GALERIE