• Litwa
  • 14 grudnia, 2017 19:05

Morawiecki: Europa powinna być Europą suwerennych państw

Ewentualne uruchomienie art. 7 traktatu unijnego wobec Polski byłoby niesprawiedliwe - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Brukseli. Według niego Europa powinna być Europą suwerennych państw, które mają prawo do reformy sądownictwa.

PAP
Morawiecki: Europa powinna być Europą suwerennych państw

Fot. PAP / Marcin Obara

Na czwartkowej konferencji prasowej przed szczytem UE w Brukseli Morawieckiego pytano, czy zdoła powstrzymać Komisję przed wnioskiem o uruchomienie art. 7 w związku ze zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Morawiecki wskazał, że jeżeli został nadany bieg procesowi i KE podjęła decyzję, iż w przyszłą środę zamierza uruchomić art. 7 traktatu o UE, to „zapewne będzie on uruchomiony”. „To jest oczywiście ich prerogatywa” – podkreślił. „Natomiast od rozpoczęcia takiej niesprawiedliwej dla nas procedury do jej zakończenia na pewno będziemy z naszymi partnerami rozmawiać wielokrotnie” – dodał.

„Stoję na bardzo mocnym stanowisku, że suwerenne państwa, a Europa powinna być Europą suwerennych państw, mają absolutnie prawo do tego, aby reformować swoje wymiary sprawiedliwości” – skomentował premier.

Jak podkreślił, nieefektywność naszego wymiaru sprawiedliwości „jest już nawet w Europie legendarna”. Wskazał przy tym, że Polska wydaje trzy razy więcej na wymiar sprawiedliwości niż średnia unijna, a mimo to przewlekłość procesów sądowych należy do najdłuższych w Europie.

Szef rządu wskazał też, że polski wymiar sprawiedliwości to jedyna instytucja praworządnego państwa, „fundamentalna instytucja, która sama siebie kontroluje”. „Czy to jest właściwe? To nie jest właściwe, dlatego nasze propozycje, np. dotyczące izby dyscyplinarnej, są nie tylko jak najbardziej cywilizowanymi propozycjami, ale one powinny zaistnieć już dawno” – ocenił.

Morawiecki wyraził też przekonanie, że po wgłębieniu się w szczegóły reform sądownictwa „nasi partnerzy zobaczą, że tam jest bardzo wiele wartościowych zmian”.

Komisja Europejska zamierza w przyszłym tygodniu dyskutować o kwestii praworządności w Polsce w kontekście reform dotyczących sądownictwa.

W ubiegłym tygodniu rzecznika KE Margaritisa Schinasa pytano o opinię Komisji Weneckiej na temat reformy sądownictwa w Polsce (zgodnie z tą opinią reforma stanowi zagrożenie dla praworządności) oraz o to, czy w tym kontekście wiceszef KE Frans Timmermans zamierza zwrócić się z rekomendacjami do Rady UE o uruchomienie art. 7 traktatu o UE wobec Polski.

Rzecznik odpowiedział, że szef KE Jean-Claude Juncker poprosił, by w przyszłym tygodniu sprawa była w porządku obrad spotkania komisarzy, którzy podejmą decyzję o dalszych krokach.

Art. 7 Traktatu o UE to tzw. opcja atomowa, w wyniku której kraj może zostać objęty sankcjami. Celem procedury ochrony praworządności, która może prowadzić do jego uruchomienia, jest umożliwienie dialogu z danym państwem członkowskim, aby zapobiegać „wyraźnemu ryzyku poważnego naruszenia” przez państwo wartości, o których mowa w Traktacie o UE. KE prowadzi taką procedurę wobec Polski.

PE, KE lub jedna trzecia państw członkowskich mogą skorzystać z mechanizmu przewidzianego w art. 7 unijnego traktatu, czyli zwrócić się do Rady UE o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszania wartości UE przez kraj unijny.

Decyzję o tym, że wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości UE istnieje, podejmują państwa członkowskie większością czterech piątych po uzyskaniu uprzednio zgody Parlamentu Europejskiego. Wcześniej Rada wysłuchuje danego państwa członkowskiego; może też skierować do niego zalecenia.

Aby dany kraj mógł być objęty sankcjami, w tym zawieszeniem prawa do głosowania na forum UE, zielone światło musi dać jednomyślnie szczyt unijny. Węgry jednak wielokrotnie powtarzały, że w takiej sytuacji będą przeciw karaniu Polski.

PODCASTY I GALERIE