• Litwa
  • 23 października, 2020 13:32

Monkevičius: Po 9 listopada nauka na pewno będzie prowadzona w trybie zwykłym

Po dwutygodniowej częściowej przerwie w nauczaniu, od 9 listopada nauka ma być prowadzona w trybie normalnym na wszystkich szczeblach edukacji - od żłobka do uniwersytetu, wraz z zajęciami pozalekcyjnymi - zapewnia minister oświaty Algirdas Monkevičius.

BNS
Monkevičius: Po 9 listopada nauka na pewno będzie prowadzona w trybie zwykłym

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Tłumaczy też, że nauczanie zdalne byłoby prowadzone tylko w skrajnych wypadkach, czyli tam, gdzie wykryto ogniska infekcji.

Minister zastrzega jednak, że jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju i samorządach będzie się pogarszała, to szkoły zastosują plan B, czyli przejdą na nauczanie zdalne.

Klasy od 5 do 12 oraz szkoły zawodowe od 26 października do 8 listopada nie będą miały zajęć w placówkach. Pierwszy tydzień będzie przeznaczony na wakacje jesienne, a w drugim tygodniu zajęcia będą prowadzone zdalnie.

W początkówce najmłodsi uczniowie będą odpoczywali przez pierwszy tydzień, natomiast w drugim tygodniu powrócą do szkoły. Zajęcia na żywo w placówkach będą prowadzone wszystkim uczniom początkówki, zerówki i przedszkoli nawet wówczas, gdy samorząd znajdzie się w strefie czerwonej, jeżeli samorząd nie postanowi inaczej.

Szkoły wyższe i uniwersytety otrzymały rekomendacje, by zajęcia w tym czasie prowadzić zdalnie, jednak to zarząd konkretnej placówki akademickiej decyduje o sposobie prowadzenia zajęć.

W trybie wyłącznie zdalnym będą odbywały się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz nieformalne zajęcia dla dorosłych. Jeżeli prowadzenie takich zajęć okaże się niemożliwe w formie zdalnej, to na okres 2 tygodni będą musiały zostać wstrzymane.

PODCASTY I GALERIE