Modernizacja i rozwój sieci cieplnych. 5 wniosków z Wileńszczyzny

Odbyło się kolejne posiedzenie komitetu ds. weryfikacji projektów energetycznych wspieranych ze środków unijnych. Tym razem weryfikacji podlegały wnioski z działania "Modernizacja i rozwój sieci cieplnych".

Bożena Lenkiewicz
Modernizacja i rozwój sieci cieplnych. 5 wniosków z Wileńszczyzny

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Do komitetu wpłynęły 34 wnioski z różnych samorządów kraju. Kwota dotacji, przyznanych z tytułu wsparcia unijnego, opiewa na 41 mln 590 tys. litów.

Wilno i Wileńszczyzna zgłosiły 5 wniosków. Wiceminister energetyki, szefowa komitetu Renata Cytacka powiedziała radiu, że wszystkie pięć zostały przez komitet zaaprobowane.

Renata Cytacka

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej