Litwa
Bożena Lenkiewicz

Modernizacja i rozwój sieci cieplnych. 5 wniosków z Wileńszczyzny

Odbyło się kolejne posiedzenie komitetu ds. weryfikacji projektów energetycznych wspieranych ze środków unijnych. Tym razem weryfikacji podlegały wnioski z działania "Modernizacja i rozwój sieci cieplnych".

Do komitetu wpłynęły 34 wnioski z różnych samorządów kraju. Kwota dotacji, przyznanych z tytułu wsparcia unijnego, opiewa na 41 mln 590 tys. litów.

Wilno i Wileńszczyzna zgłosiły 5 wniosków. Wiceminister energetyki, szefowa komitetu Renata Cytacka powiedziała radiu, że wszystkie pięć zostały przez komitet zaaprobowane.

Renata Cytacka

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!