• Litwa
  • 11 czerwca, 2013 11:48

Moda na intercyzy. Rekordowe liczby

Co raz więcej młodych par zamierzających wstąpić w związek małżeński zawiera intercyzy, czyli umowy mające na celu uregulowanie bieżących i przyszłych spraw finansowych przyszłych małżonków.

Moda na intercyzy. Rekordowe liczby

Intercyza to małżeńska umowa, która wprowadza rozdzielność majątkową między małżonkami. Można ją zawrzeć zarówno przed, jak i w czasie trwania małżeństwa.  Intercyzy rejestrowane są w wykazie umów poślubnych w centralnym urzędzie hipotecznym.

Najczęściej taki typ umów zawierany jest w dużych miastach. W roku 2012 w Wilnie zawarto 323 intercyzy, w Kownie – 156, w Kłajpedzie – 98 w Szawlach – 39, w Poniewieżu – 20.

W roku ubiegłym w wykazie zarejestrowano 958 intercyz. To największa liczba w okresie od 2002 roku, gdy zaczęto prowadzić wykaz.

Zgodnie ze statystykami intercyzy są zawierane przez osoby w wieku 31-40 lat, zazwyczaj po 2 – 5 latach małżeństwa.

PODCASTY I GALERIE