• Litwa
  • 6 stycznia, 2015 14:07

Mniejszości narodowe na Litwie wolą oglądać rosyjskie telewizje

Mniejszości narodowe czerpią informacje o wydarzeniach na Ukrainie przede wszystkim z rosyjskich mediów. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Litewskiej Komisji Radia i Telewizji.

zw.lt
Mniejszości narodowe na Litwie wolą oglądać rosyjskie telewizje

Fot. Antoni Radczenko

Przedstawiciele mniejszości narodowych na Litwie częściej oglądają rosyjską telewizję. 61 proc. respondentów odpowiedziało, że przynajmniej jeden raz dziennie ogląda rosyjską telewizję. LTV ogląda 31 proc. badanych, inne litewskie telewizje ogląda 33 proc.

Popularnością, wśród mniejszości narodowych cieszy się również Russkoje Radio (27 proc.) oraz rosyjskie media internetowe (23 proc.). Rosyjskie wersje wydawanych na Litwie mediów czyta 18 proc. ankietowanych, a litewskie portale czyta 17 proc.

Wśród mieszkańców narodowości litewskiej rosyjskie wiadomości ogląda tylko 13 proc. Co prawda, przedstawiciele mniejszości narodowych (74 proc.) bardziej interesują się wiadomościami z Litwy niż rdzenni Litwini (68 proc.). Wiadomości z zagranicy również bardziej śledzą mniejszości narodowe (73 proc.) niż Litwini (61 proc.).

Najważniejszym wydarzeniem zagranicznym dla mniejszości narodowych (42 proc.) oraz Litwinów (33 proc.) jest konflikt na Ukrainie.

Problem polega na tym, że mniejszości narodowe informacje o wydarzeniach na Ukrainie czerpią przede wszystkim z rosyjskich źródeł informacji (58 proc.). Tylko 30 proc. badanych o konflikcie ukraińskim dowiaduje się z LTV, a 38 proc. z innych litewskich telewizji.

Mniejszości narodowe o wydarzeniach w samej Rosji też dowiadują się z rosyjskich telewizji (69 proc.). Ciekawostką jest, że o wydarzeniach na Litwie 46 proc. badanych spośród mniejszości narodowych, czerpie informacje z rosyjskich telewizji.

Większość Litwinów (55 proc.) sądzi, że to Rosja ponosi winę za konflikt na Ukrainie, a 10 proc. oskarża o to samą Ukrainę.

Tym czasem wśród przedstawicieli mniejszości narodowych tylko 16 proc. winą o konflikt obarcza Rosję.

Zdaniem 7 proc. Litwinów winę za konflikt na Ukrainie ponosi UE oraz USA, wśród mniejszości narodowych takie zdanie reprezentuje 23 proc. respondentów.

Tu mona zapoznać się z całością badań.

PODCASTY I GALERIE