• Litwa
  • 30 lipca, 2019 13:15

Mniej osób poniżej granicy ubóstwa, ale nie z powodu świadczeń socjalnych

Wskaźniki nierówności dochodowej oraz ubóstwa na Litwie wciąż są jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. W 2018 r. poniżej granicy ubóstwa żyło 22,9 proc. mieszkańców, poza granicą absolutną - 11,1 proc.

BNS
Mniej osób poniżej granicy ubóstwa, ale nie z powodu świadczeń socjalnych

Fot. BNS/Lukas Balandis

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (EBPO) podkreśla, że adekwatność świadczeń socjalnych na Litwie pozostaje stosunkowo niska, poziom życia najbiedniejszych gospodarstw domowych nieznacznie się poprawił, a wpływ na zmniejszenie nierówności dochodowych jest mniejszy niż w UE.

Badania wskazują, iż z powodu ubóstwa państwo ma ogromne socjalne, ekonomiczne i zdrowotne straty. Osoby zubożałe nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, a ich dzieci mają mniejszy dostęp do edukacji i samorealizacji. System pomocy społecznej jest ważny dla zapewnienia ubogim niezbędnej lub przynajmniej minimalnej ochrony.

Organ Kontroli Państwa zrobił badanie, które pokazało, że w porównaniu z 2017 r., w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba osób, żyjących poniżej absolutnej granicy ubóstwa. Takich osób było o 78 tys. mniej. Wypłaty socjalne nie miały na to wpływu.

Wyniki audytu pokazały, że dla 86 proc. badanych, świadczenia nie gwarantowały poziomu minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, które w 2018 r. wynosiły 245 EUR miesięcznie.

Organ Kontroli Państwa podkreśla, że gminy odpowiedzialne za świadczenie pomocy społecznej nie wykorzystują około połowy środków przewidzianych w ich budżetach na świadczenia pieniężne, chociaż zapotrzebowanie na inne środki wsparcia społecznego pozostaje niezrealizowane. Nawiasem mówiąc, gminy dążyły do ​​zwiększenia wydatków na edukację, ekonomię, opiekę zdrowotną, rekreację i kulturę.

PODCASTY I GALERIE