• Litwa
  • 16 stycznia, 2020 13:25

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy: Widzimy jedność w postrzeganiu zagrożeń i reagowaniu na nie

Polskę i Litwę łączy nie tylko wspólna historia, ale także dziedzictwo kulturowe, podobne dążenia, podobne interesy w kwestiach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, współpracy gospodarczej czy też polityki w ramach Unii Europejskiej – podkreślali ministrowie spraw zagranicznych obu krajów podczas wspólnej konferencji prasowej.

Ilona Lewandowska
Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy: Widzimy jedność w postrzeganiu zagrożeń i reagowaniu na nie

Fot. Roman Niedźwiecki

W dniach 16-17 stycznia 2020 r. Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych RP przebywa z wizytą na Litwie. Pierwszym z planowanych w czasie dwudniowej wizyty spotkań były konsultacje z Linasem Linkevičiusem, ministrem spraw zagranicznych RL.

W czasie spotkania ministrowie poruszyli tematy relacji polsko-litewskich, bezpieczeństwa w regionie, realizacji wspólnych projektów energetycznych i infrastrukturalnych, spraw unijnych, a także problemów mniejszości narodowych: polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce.

Więzi historyczne i wyzwania czasów współczesnych

Podczas wspólnej konferencji prasowej ministrowie podkreślili znaczenie polsko-litewskich relacji tak w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, jak i perspektywami rozwoju.

Minister Linas Linkevičius zauważył, że polsko-litewskie więzi historyczne są dziś szczególnie ważne, a osiągnięcia, takie jak Konstytucja 3 Maja, mają znaczenie nie tylko dla obu państw, ale dla całego świata. Zauważył jednocześnie, że właśnie prawda na temat historii jest dziś szczególnie zagrożona.

„Na pewno nie pozwolimy na fałszowanie naszej historii, nasi specjaliści w dziedzinie komunikacji strategicznej już współpracują i odpierają kłamstwa, które, niestety, próbują znów zafałszować historię, ożywić wizerunek Stalina jako pozytywnego bohatera, zapomnieć o pakcie Ribbentrop-Mołotow” – podkreślał minister Linkevičius.

„Polska jest dla nas jednym z podstawowych partnerów w dziedzinie gospodarki. Polskie inwestycje wrosły o jedną trzecią, rozwija się także turystyka. Wierzymy, że to również jest konsekwencją naszych bardzo dobrych relacji” – zauważył szef litewskiej dyplomacji.

Jacek Czaputowicz/Fot. Roman Niedźwiecki

 „Z zadowoleniem odnotowujemy bardzo dobry stan relacji polsko-litewskich, co potwierdza intensywność spotkań przedstawicieli różnych szczebli, także najwyższych. Polskę i Litwę łączy nie tylko wspólna przeszłość, ale także dziedzictwo kulturowe, podobne dążenia, podobne interesy w kwestiach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, współpracy gospodarczej czy też polityki w ramach Unii Europejskiej” – powiedział szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.

Wspólnie wobec zagrożeń, także wobec zakłamywania historii

„Podczas naszego spotkania rozmawialiśmy na temat polityki bezpieczeństwa, wspólnie bierzemy aktywny udział w procesie reformy wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Postrzegamy Sojusz jako główny gwarant bezpieczeństwa w naszej części Europy, dostrzegamy konieczność wzmacniania więzów transatlantyckich” – podkreślił Jacek Czaputowicz.

„Cieszę się, że tu, na Litwie, zostało zaplanowane w marcu bardzo intensywne spotkanie w formacie B9 na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Ja z kolei poinformowałem o naszym zaangażowaniu w stosunkach transatlantyckich. Widzimy jedność zarówno w postrzeganiu zagrożeń, jak i w reagowaniu na nie” – zauważył szef polskiej dyplomacji.

Jak podkreślił, jednym z tych zagrożeń są ostatnie próby zakłamywania historii, ze strony Rosji czy też osobiście – prezydenta Władimira Putina.  Ministrowie zapowiedzieli, że współpraca polsko-litewska będzie rozwijać się także w dziedzinie walki z dezinformacją w tym obszarze.

Linas Linkevičius/Fot. Roman Niedźwiecki

Dzięki strategicznym projektom będziemy bardziej konkurencyjni

Przedstawiciele Polski i Litwy podkreślili również znaczenie wspólnych perspektyw rozwoju. W kwestii współpracy dwustronnej pozytywnie ocenili rozwój współpracy infrastrukturalnej, energetycznej między oboma państwami. Podkreślili znacznie projektów długo okresowych, jak Rail Baltika, Via Baltika i budowa polsko-litewskiego interkonektora gazowego.

 „Dzięki tym inwestycjom będziemy bardziej konkurencyjni na rynku europejskim, a ich realizacja umożliwi naszym społeczeństwom zacieśnianie kontaktów społecznych” – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

„Cieszę się, że w szybkim tempie rozwija się wymiana handlowa między naszymi państwami, w ubiegłym roku wzrost wynosił ponad 6 proc. jesteśmy świadkami nowych inwestycji” – zauważył Jacek Czaputowicz.

Ministrowie widzą  również wspólnotę interesów, w dziedzinie polityki w Unii Europejskiej. Podonie patrzą na takie wyzwania jak  Brexit czy podział funduszy Unii Europejskiej.

„Zależy nam na utrzymaniu tych tradycyjnych polityk, przede wszystkim polityki spójności, polityki rolnej. One pozwalają naszym państwom dogonić średnią rozwoju UE”  – mówił polski minister.

Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie to bardzo ważny temat

Minister Linkevičius zauważył, że ważnym obszarem rozmów są kwestie dotyczące mniejszości narodowych. Podkreślił, że strona polska odpowiedziała na przedstawiane przez litewską mniejszość postulaty dotyczące m.in. domu kultury i przedszkola. Zauważył również, że w ostatnim czasie, dzięki porozumieniu ministrów udało się pozytywnie rozwiązać problem podręczników w szkołach mniejszości w obu krajach.

„Jest to ze strony polskiej bardzo ważny temat, chcemy by prawa polskiej mniejszości na Litwie były przestrzegane. Cieszymy się z zawarcia porozumienia między ministrami edukacji, będziemy rozwijać współpracę w tej dziedzinie” – powiedział szef polskiego MSZ.

Minister odpowiedział również na pytanie zw.lt, dotyczące aktualności propozycji zniesienia progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych, jaką wysunął podczas wizyty na Litwie we wrześniu 2018 r. „ Jak najbardziej, uważam, że ta sprawa ma nadal znacznie. Obserwujemy oczywiście bardzo uważnie procesy polityczne, które zachodzą na Litwie, wiemy, jaka była reakcja prezydenta, wiemy, jakie były wyniki głosowania w Sejmie. Mamy nadzieję, że w przyszłości ta kwestia będzie jeszcze raz podniesiona. Pan minister przekonywał mnie, że w tym przypadku nie chodzi o sprawy mniejszości narodowych, ale o wewnętrzne demokratyczne procedury na Litwie” – podkreślił Czaputowicz.

„Bez wątpienia decyzje związane z wysokością progu wyborczego na Litwie nie mają związku ani z mniejszościami narodowymi, ani z chęcią ograniczania kogokolwiek. To kwestia demokratycznych procesów wewnątrz państwa” – dodał szef litewskiej dyplomacji.

***

Jacek Czaputowicz przybył na organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy nieformalne spotkanie Snow Meeting. Będzie to  już 14. z kolei forum z udziałem strategów i ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego z krajów europejskich i struktur NATO.

Podczas wizyty polski minister spotka się z przewodniczącym Sejmu RL V. Pranckietisem, premierem Republiki Litewskiej S. Skvernelisem. Minister spotka się również ze społecznością polską w Szkole Jana Pawła II w Wilnie.

Szef polskiej dyplomacji złoży także wieńce na grobach ofiar 13 stycznia 1991 r. i polskich żołnierzy – ofiar wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu Antokolskim oraz w miejscu przyszłego Pomnika Pamięci, upamiętniającego tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, odda też hołd powstańcom styczniowym spoczywającym w panteonie na Starej Rossie.

PODCASTY I GALERIE