• Litwa
  • 13 lutego, 2017 10:52

Ministerstwo zakazało używania nazwy Litwy w rosyjskiej telewizji

Ministerstwo Sprawiedliwości zakazało używania imienia Litwy w nazwach programów w języku litewskim i rosyjskim "Lietuvos laikas" i "Litowskoje wremia" w telewizji Pierwyj Bałtijskij Kanał. Minister Milda Vainiutė przy podjęciu decyzji kierowała się wnioskami komisji wydającej pozwolenia na używanie nazwy Litwy oraz opinią przedstawioną przez Komisję LItewskiego Radia i Telewizji.

BNS
Ministerstwo zakazało używania nazwy Litwy w rosyjskiej telewizji

Fot. YT

Z przedstawionej informacji wynika, że zarejestrowany na Łotwie Pierwyj Bałtijskij Kanał nie przestrzegał ustawodawstwa litewskiego, rozpowszechniał propagandę antypaństwową i niezgodną z prawdą informację na temat wydarzeń 13 stycznia na Litwie.

„Widzimy starania w kierunku rozgłaszania dezinformacji na temat wydarzeń na Litwie, pomniejszania i wypaczania historii niepodległości Litwy, której świadkami i twórcami było wielu z nas. Niestety, treść programow tej telewizji w wielu kwestiach powiela wrogie Litwie propagandowe założenia. Opowiadamy się za pluralizmem opinii, ale musimy zdecydowanie walczyć z dezinformacją. Zwłaszcza, gdy jest ona rozpowszechniana pod przykrywką imienia Litwy” – mówi minister Milda Vainiutė.

Pozwolenie na korzystanie z symboli państwa litewskiego w znaku firmowym jest udzielane, jeżeli wnioskodawca udowodni, że przedstawia interesy państwa litewskiego, reprezentuje kraj, dąży do popularyzowania wizerunku Litwy lub prowadzi działalność ważną dla litewskiej gospodarki, polityki, nauki czy kultury. Zdaniem ministerstwa wnioski kanału Pierwyj Bałtijskij nie odpowiadają wymienionym kryteriom.

PODCASTY I GALERIE