• Litwa
  • 26 sierpnia, 2013 14:57

Ministerstwo Sprawiedliwości: Gwałtu na osobie nieletniej nie można przyrównać do przestępstwa przeciwko ludzkości

Litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości nie popiera inicjatywy ustawodawczej dwóch posłów „Drogi Odwagi” („Drąsos kelias”), którzy proponują zaostrzyć kary za przestępstwa na tle seksualnym, a w wypadku kiedy dotyczy ono gwałtu lub molestowania seksualnego na osobie nieletniej nie stosować przedawnienia.

BNS
Ministerstwo Sprawiedliwości: Gwałtu na osobie nieletniej nie można przyrównać do przestępstwa przeciwko ludzkości

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zdaniem ministerstwa proponowane kary są niewspółmierne do winy, co mogłoby doprowadzić do wypaczenia systemu sankcji przewidzianych w Kodeksie Karnym Litwy.

Na przykład za gwałt lub przemoc seksualną wobec osoby nieletniej posłowie proponują wyższą karę, niż za zabójstwo. Ministerstwo nie zgadza się również z tym, aby molestowanie seksualne osoby niepełnoletniej przyrównać do przestępstw ciężkich.

„Zgodnie z obecnym prawem jako molestowanie seksualne niepełnoletnich są rozumiane czynności niezwiązane ze zbliżeniem fizycznym, jak na przykład uprawianie czynności płciowych na oczach dziecka, demonstrowanie pornografii albo inne umyślne działanie” – oświadczyło ministerstwo.

Ministerstwo sądzi, że przedawnienie powinno obowiązywać także dla tego typu przestępstw. „Bez względu na niebezpieczeństwo płynące z gwałtu i seksualnego molestowania osoby nieletniej, nie można przyrównać tego czynu do przestępstw przeciwko ludzkości” – skomentowało swoje stanowisko Ministerstwo Sprawiedliwości.

Litewscy parlamentarzyści Neringa Venckienė i Valdas Vasiliauskas proponują karę za gwałt na osobie małoletniej od 6 do 15 lat pozbawienia wolności (obecnie od 3 do 13 lat), a na osobie niepełnoletniej od 5 do 10 lat pozbawienia wolności (obecnie 2 do 10).

PODCASTY I GALERIE