• Litwa
  • 31 lipca, 2020 10:57

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje rozszerzenie podwójnego obywatelstwa dla nieletnich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy zaproponowało rozszerzenie listy warunków umożliwiających małoletnim, będącym z urodzenia obywatelami Litwy, uzyskanie drugiego obywatelstwa.

BNS
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych proponuje rozszerzenie podwójnego obywatelstwa dla nieletnich

Fot. Irmantas Gelūnas/15min

Zmiany w ustawie o obywatelstwie pozwoliłyby obywatelom Litwy, którzy uzyskają obywatelstwo innego państwa w drodze naturalizacji przed ukończeniem 18 roku życia, zachować podwójne obywatelstwo do ukończenia 20 lat.

Jeśli nie zrzekną się drugiego obywatelstwa w wieku 20 lat, automatycznie utracą litewski paszport.

Wiceminister spraw wewnętrznych Tautvydas Tamulevičius powiedział, że co roku około 300 osób poniżej 18 roku życia traci obywatelstwo litewskie z powodu uzyskania zagranicznego paszportu.

„Od teraz dzieci, które są obywatelami Litwy z urodzenia i uzyskają obywatelstwo innego państwa w drodze naturalizacji przed ukończeniem 18 lat, nie stracą obywatelstwa litewskiego” – powiedział.

We wniosku wezwano również do ułatwienia procedury naturalizacji dla osób poniżej 18 roku życia, a także do nadania obywatelstwa litewskiego dziecku, którego przynajmniej jedno z rodziców jest bezpaństwowcem legalnie przebywającym na Litwie. Według ministerstwa rocznie takich dzieci będzie około pięcioro.

Poprawki zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów w środę i będą teraz rozpatrywane przez litewski parlament.

Z rzadkimi wyjątkami, obecne prawo nie pozwala na podwójne obywatelstwo Litwinom, którzy opuścili Litwę po odzyskaniu przez kraj niepodległości w 1990 r.

PODCASTY I GALERIE