• Litwa
  • 29 lipca, 2022 17:40

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie dążyć do legalizacji prawa zawracania migrantów na granicy

Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSW) potwierdziło w piątek, że przygotowuje projekt ustawy, która zalegalizuje zawracanie migrantów na granicy.

BNS
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie dążyć do legalizacji prawa zawracania migrantów na granicy

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Jak wskazała minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė, akt prawny przewidywałby możliwość stosowania takich środków przez straż graniczną w czasie stanu wyjątkowego, stanu wyjątkowego i wojny.

„Przepis ten nie będzie dotyczył cudzoziemców uciekających od wojny lub prześladowań” – powiedziała minister.

Szef sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK) Laurynas Kasčiūnas stwierdził, że polityka zawracania nielegalnych migrantów może zostać ustanowiona na poziomie prawa, ale nadal wymaga konsensusu politycznego.

Tak powiedział podczas wizyty w rejonie święciańskim na granicy z Białorusią, gdzie kończy się montaż fizycznej bariery.

„Propozycja szefa NSGK jest następstwem pracy wykonanej już przez MSW. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Państwowa Służba Graniczna, która na co dzień monitoruje sytuację na granicy z Białorusią i że napięcia na niej nie kończą, już dawno dostrzegły potrzebę takiej regulacji prawnej” – powiedziała A. Bilotaitė.

Według niej poprawki „są przygotowywane i wkrótce zostaną przekazane do koordynacji instytucjonalnej”.

„Projekt nowelizacji ustawy jest obecnie oceniany przez prawników” – powiedziała minister.

Przedstawiciele Państwowej Straży Granicznej (VSAT) już wcześniej stwierdzili, że przeniesienie polityki zawracania migrantów na poziom prawa nie zmieni zasadniczo pracy straży granicznej.

Litwa rozpoczęła represje w zeszłym roku w odpowiedzi na napływ migrantów na granicy z Białorusią i oskarżyła reżim w Mińsku o ich zorganizowanie.

W sumie od 3 sierpnia ubiegłego roku, kiedy minister spraw wewnętrznych nakazał strażom granicznym skierowanie nielegalnych migrantów, ponad 11 tys. z nich nie zostało wpuszczonych na Litwę z Białorusi.

Niektórzy krytycy twierdzą, że takie działania można uznać za wydalenia naruszające prawo międzynarodowe. Urzędnicy twierdzą, że nie wydalają migrantów, ale nie wpuszczają ich na terytorium Litwy.

Biuro Praw Podstawowych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej „Frontex” skrytykowało Litwę za zbiorowe odrzucanie migrantów przez straż graniczną.

Według urzędu taka praktyka jest sprzeczna z prawem międzynarodowym i Europejską Konwencją Praw Człowieka, a możliwość ubiegania się o schronisko na oficjalnym przejściu granicznym tak naprawdę nie działa.

PODCASTY I GALERIE