• Litwa
  • 3 lutego, 2022 13:03

Ministerstwo proponuje skorygować wypłatę diety dziennej

Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych i Pracy proponuje zrewidować procedurę wypłacania zasiłków dziennych - proponuje się pozostawienie związkowi pracowniczemu i pracodawcy możliwości uzgodnienia niższej zasiłku dziennego w układzie zbiorowym.

BNS
Ministerstwo proponuje skorygować wypłatę diety dziennej

Fot. bns foto/Žygimantas Gedvila

W przypadku braku takiej umowy proponuje się ustalanie niższych diet dziennych, jeżeli są one wyższe niż 50% od maksymalnej diety dziennej zatwierdzonej przez Rząd, podało Ministerstwo.

Według niej zmiany mają zmniejszyć zdolność pracodawcy do nadużywania i wypłacania różnych kwot diety, zapewnić równość pracowników oraz ułatwić dowodzenie w przypadku sporu pracowniczego.

Proponuje się dalsze zróżnicowanie określonych kwot diety dziennej według kryteriów takich jak kraj, do którego pracownik jest delegowany, rodzaj transportu międzynarodowego, charakter ładunku, czas trwania delegowania i sezonowość czynności.

Ministerstwo podkreśla, że ​​pracodawcy muszą informować i konsultować się z przedstawicielami pracowników przed ustaleniem określonych diet dziennych, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Jeżeli dieta dzienna jest przewidziana w prawie spółek, pracownicy będą musieli zostać o tym poinformowani na piśmie.

Za zgodą rządu zmiany wejdą w życie 1 maja.

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku do komisji rozjemczych trafiło prawie 4,3 tys. wniosków o zbadanie sporów między pracownikami a pracodawcami. Głównym problemem w sporach był awans i wypłata diet.

PODCASTY I GALERIE