• Litwa
  • 14 listopada, 2020 15:18

Ministerstwo Oświaty zaprasza do zostania członkiem Komisji ds. Edukacji Mniejszości Narodowych

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu poszukuje kandydatów, którzy mogliby zostać członkami Komisji ds. Edukacji Mniejszości Narodowych. Regulamin Komisji podpisał minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius.

zw.lt
Ministerstwo Oświaty zaprasza do zostania członkiem Komisji ds. Edukacji Mniejszości Narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

„Zapraszam do aktywnego udziału w pracy Komisji ds. Edukacji Mniejszości Narodowych. Czeka ciekawa i znacząca praca – zapewnienie równouprawnień w edukacji Litwy i zmniejszenie różnic w osiągnięciach uczniów. Głównym zadaniem tej komisji jest przedstawianie propozycji dotyczących tworzenia i realizacji polityki oświatowej mniejszości narodowych oraz monitorowanie planu realizacji Deklaracji o polskiej mniejszości narodowej na Litwie i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce, podpisanej w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że Komisja ds. Edukacji Mniejszości Narodowych, jako organ doradczy, przedstawi sugestie i cenne uwagi oparte na analizie i doświadczeniu w zakresie podnoszenia jakości edukacji mniejszości narodowych” – tłumaczy Algirdas Monkevičius, minister oświaty, nauki i sportu.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje, można się zgłosić też samemu. Kandydaci muszą być członkami organizacji prowadzącej formalną lub nieformalną edukację mniejszości narodowych, mają mieć nienaganną reputację, a także co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziedzinie edukacji mniejszości narodowych lub pracy w młodzieżowych organizacjach dla mniejszości narodowych.

Komisja będzie liczyć co najmniej 23 członków.

Wnioskodawca lub proponująca organizacja musi do 24 listopada dostarczyć ministerstwu CV tej osoby, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można je przesłać pocztą (adres: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, A. Volano g. 2, Vilnius) lub e-mailem kandidatams@smm.lt.

Więcej informacji: doradca ministra dr. Barbara Stankiewicz, email: barbara.stankevic@smm.lt.

PODCASTY I GALERIE