• Litwa
  • 8 września, 2020 12:29

Ministerstwo Ochrony Zdrowia informuje o nowych przypadkach koronawirusa

Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia minionej doby na Litwie zarejestrowano 32 nowe przypadki koronawirusa – 11 dotyczy znanych już ognisk choroby.

zw.lt
Ministerstwo Ochrony Zdrowia informuje o nowych przypadkach koronawirusa

Fot. BNS/Lukas Balandis

Z 32 nowych przypadków koronawirusa 11 związanych jest ze znanymi już ogniskami choroby, 7 – stwierdzono w przedsiębiorstwie transportowym Hegelman Transporte w Kownie.

Stwierdzony w okręgu wileńskim przypadek dotyczy ogniska w przedsiębiorstwie logistycznym CAT Cargo Logistics Lietuva. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u jednego z pracowników przedsiębiorstwa. Z ogniskiem tym wiążą się obecnie cztery przypadki COVID-19.

Jeden stwierdzony wczoraj przypadek koronawirusa związany jest z imprezą rodzinną w rejonie trockim Szacuje się, że z ogniskiem tym związanych jest obecnie 10 przypadków COVID-19.

Minionej doby zarejestrowano 5 tzw. wwiezionych przypadków koronawirusa – 4 osoby przybyły z Ukrainy, jedna osoba przybyła z Etiopii.

W 8 przypadkach okoliczności zakażenia są badane.

Obecnie na COVID-19 w kraju choruje 1 038 osób, 1 994 – wyzdrowiały.

Minionej doby w laboratoriach kraju zbadano 4 367 próbek na obecność koronawirusa, ogółem do tej pory – 671 297.

PODCASTY I GALERIE