• Litwa
  • 14 marca, 2016 9:08

Ministerstwo: Mniejszości narodowe gorzej niż Litwini znają swój język ojczysty

Mniejszości narodowe gorzej niż Litwini znają swój język ojczysty i jest to przeszkodą podczas egzaminów na zakończenie szkoły, mówią specjaliści Ministerstwa Oświaty i Nauki.

BNS
Ministerstwo: Mniejszości narodowe gorzej niż Litwini znają swój język ojczysty

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Podczas spotkania z rodzicami uczniów szkół mniejszości narodowych główna specjalistka Wydziału Kształcenia Podstawowego i Średniego Asta Nida Poderienė mówiła, że podczas testów z umiejętności czytania dla uczniów klas czwartych i piętnastolatków, Rosjanie i Polacy wypadają gorzej niż Litwini, mimo że wszyscy czytają teksty w swoich ojczystych językach.

„Zrozumienie tekstów, ich porównanie, ocena – to uniwersalne kompetencje rozumowania, które są potrzebne niezależnie od tego, w jakim języku przebiega nauka” – podkreśliła przedstawicielka ministerstwa, zachęcając rodziców, aby ich dzieci czytały w języku ojczystym.

Jak poinformowała, wyniki testów uczniów ze szkół mniejszości narodowych są gorsze od Litwinów mniej więcej o jedną dziesiątą. Dodała, że podczas egzaminów w klasie maturalnej, stosowanie różnych zasad językowych może być usprawiedliwione, jednak umiejętność odpowiedzenia na zadany temat, przedstawienia argumentów, powinni posiadać wszyscy. Jej zdaniem nowe programy nauczania języka litewskiego pomogą w rozwoju tych kompetencji.

W końcu stycznia minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė zatwierdziła nowe programy języka litewskiego dla klas 1-10.
Do programu nauczania podstawowego po raz pierwszy została wciągnięta lista lektur obowiązkowych. Przewidziane jest także zwrócenie większej uwagi na umiejętności czytania i pisania.

PODCASTY I GALERIE