• Litwa
  • 10 czerwca, 2020 6:02

Ministerstwo Komunikacji przeznacza 39 mln euro na remont dróg

Na naprawę dróg i ulic Ministerstwo Komunikacji przeznaczyło kolejne 39 mln euro. Środki pochodzą z puli w wysokości 150 mln euro na infrastrukturę drogową o znaczeniu krajowym i lokalnym.

BNS
Ministerstwo Komunikacji przeznacza 39 mln euro na remont dróg

Foto BNS/Žygimantas Gedvila

Według resortu komunikacji, w drugim etapie środki są przeznaczane na drogi, które odpowiadają wymogom przewidzianym w planie zmniejszenia skutków kryzysu związanego z koronawirusem i odbudowy gospodarki.

Wiekszość prac zamierza się wykonać jeszcze w tym roku.

Także przeznaczono 8,5 mln euro na finansowanie wzmocnienia nawierzchni dróg żwirowanych o znaczeniu lokalnym.

PODCASTY I GALERIE