• Litwa
  • 21 czerwca, 2017 15:26

Ministerstwo Energetyki przedstawiło nową strategię rozwoju

Litwa stanęła w obliczu nowych wyzwań, w związku z tym resort energetyki przygotował nowa narodową strategię rozwoju energetyki.

zw.lt
Ministerstwo Energetyki przedstawiło nową strategię rozwoju

Fot. BNS/ Žygimantas Vaičiūnas

Minister Žygimantas Vaičiūnas przedstawił strategię, która zakłada cele do 2030 roku, a także wytyczne dotyczące rozwoju energetyki na Litwie do roku 2050.

Główne cele to synchronizacja sieci energetycznych państw bałtyckich z Europą Zachodnią, utrzymanie kosztownej infrastruktury gazowej oraz zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce.

Litwa, która obecnie importuje około 70 procent energii elektrycznej w przyszłości powinna ją produkować sama. Strategia przewiduje, że do 2020 roku produkcja powinna sięgać 35 procent zapotrzebowania, w 2030 roku – 70 procent, zaś w 2050 roku – 100 procent zapotrzebowania.

PODCASTY I GALERIE