• Litwa
  • 4 października, 2022 11:20

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu inicjuje przegląd kształcenia nauczycieli

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu inicjuje odnowę modelu kształcenia nauczycieli, zmiany w ich kształceniu przewidzi zebrane grono ekspertów ds. edukacji – poinformowało we wtorek ministerstwo.

BNS
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu inicjuje przegląd kształcenia nauczycieli

fot. domena publiczna

„Grupa robocza spróbuje przede wszystkim odpowiedzieć, kim powinien być nauczyciel w przyszłości, jak kształcić nauczycieli, kto powinien to robić. Musimy odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania związane z przyciągnięciem uczniów do brakujących specjalizacji pedagogicznych oraz zagwarantować jakość i elastyczność kształcenia nauczycieli, być może przewidzieć nowe sposoby docierania do szkoły” – powiedział Gintautas Jakštas, wiceminister edukacji, nauki i sportu.

Według ministerstwa eksperci ds. edukacji dokonają przeglądu rozporządzenia w sprawie szkolenia pedagogów zaktualizowanego w 2018 r. – jednego z głównych dokumentów określających sposób szkolenia nauczycieli na Litwie.

Grupa robocza planuje ocenić skuteczność zaplanowanych wówczas działań oraz zmiany w jakości kształcenia nauczycieli, aby przedstawić propozycje ich poprawy.

Zbadane zostaną możliwości kształcenia pedagogów o szerszej specjalizacji, włączenie specjalistów z różnych dziedzin w proces studiów oraz warunki niezbędne do zapewnienia silniejszej sieci kontaktów między instytucjami szkolnictwa wyższego.

Obecnie istnieje kilka sposobów na zostanie nauczycielem na Litwie. Po uzyskaniu wykształcenia średniego można wybrać studia licencjackie z pedagogiki lub, studiując inną specjalność, moduł studiów pedagogicznych lub studia poboczne.

Szkoły wyższe oferują również studia zawodowe dla tych, którzy chcą zostać edukatorami. Są to studia dające kwalifikacje zawodowe, na które przyjmowane są osoby, które uzyskały już tytuł licencjata w dowolnej dziedzinie. W nich, w zależności od formy studiów, pedagogika jest studiowana przez rok lub półtora roku.

PODCASTY I GALERIE