• Litwa
  • 15 marca, 2014 14:24

Ministerstwo chce, aby członkami partii byli obcokrajowcy

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby członkami partii politycznych mogli być również obywatele Unii Europejskiej. Ministerstwo już po raz drugi zaprezentuje Sejmowi poprawki do Ustawy o partiach politycznych, pisze „Lietuvos žinios".

BNS
Ministerstwo chce, aby członkami partii byli obcokrajowcy

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Obecnie prawo litewskie przewiduje, że członkami partii i założycielami mogą być tylko obywatele Litwy.

Przed rokiem Komisja Europejska upomniała Litwę, że taka regulacja prawna jest sprzeczna z prawem unijnym.

Przed pół rokiem Ministerstwo przedstawiło Sejmowi swoje propozycje, ale Sejm zwrócił je resortowi, aby je dopracował.

Minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis podkreślił, że gdyby Litwa nie poprawiła swojego prawa, to naszemu krajowi mogłaby być wytoczona sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. W wypadku, gdyby Litwa przegrała sprawę, to mogłyby być zastosowane różne sankcje, poczynając od finansowych po okrojenie praw Litwy w instytucjach unijnych.

PODCASTY I GALERIE