• Litwa
  • 20 września, 2019 17:05

Minister zdrowia chce legalizować leśne przedszkola

Minister zdrowia proponuje legalizację tzw. leśnych przedszkoli, czyli placówek dla dzieci, w których zajęcia się odbywają wyłącznie na świeżym powietrzu.

BNS
Minister zdrowia chce legalizować leśne przedszkola

Fot. Joanna Bożerodska

„Jest to propozycja legalizacji przedszkoli, w których zajęcia są prowadzone wyłącznie na świeżym powietrzu. One de facto istnieją” – powiedział minister, który przedstawił projekt poprawki Sejmowi.

Zgodnie z projektem, w nowej ustawie pojawi się możliwość wydania paszportu higienicznego nie tylko budynkom, ale także działkom.

„Dzisiaj leśne przedszkola nie mogą uzyskać takiego paszportu, ponieważ dokument wydawany jest pomieszczeniom, nie można go wydać działkom. Na dany moment takie instytucje balansują na granicy legalności-nielegalności. Takie propozycje pomogą usunąć je ze strefy cienia” – wyjaśnia Veryga.

Poprawki będą rozpatrywane przez komitety sejmowe. Oczekuje się, że projekt powróci na ławy Sejmu pod koniec października.

Podobny projekt Veryga przedstawiał wcześniej, ale, jak sam twierdzi, „nie przeszedł on przez filtry Sejmu”.

Takie przedszkola legalnie działają m.in. w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, krajach Skandynawskich.

PODCASTY I GALERIE