• Litwa
  • 27 kwietnia, 2017 17:25

Minister sprawiedliwości wyraziła stanowisko o pisowni nazwisk w dokumentach

Ustawa, która regulowałaby pisownie nielitewskich nazwisk w dokumentach jest potrzebna - mówi minister sprawiedliwości Milda Vainiutė.

zw.lt
Minister sprawiedliwości wyraziła stanowisko o pisowni nazwisk w dokumentach

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Dzisiaj Vainiutė spotkała się z szefową komisji językowej Daivą Vaišnienė.

Jak podkreśliła minister sprawiedliwości, sądy podejmują decyzje zezwalające na zapis nazwiska z użyciem alfabetu łacińskiego. W związku z decyzja sądów i wnioskiem komisji językowej należy ustawowo uregulować te kwestie- głosi komunikat resortu sprawiedliwości.

Na początku kwietnia w sejmie zarejestrowano kolejny projekt ustawy, zezwalający na oryginalny zapis nazwiska na czołowej stronie dokumentu z użyciem liter łacińskiego alfabetu. Projekt ma poparcie zarówno rządzących jak i opozycji.

Zakłada on, że imię i nazwisko może być zapisane w oryginale, jeżeli w ten sposób jest zapisane ono w dokumentach źródłowych, zaś dokumenty źródłowe dają dowód tego, że osoba lub jej przodkowie posiadali obywatelstwo innego państwa, bądź zawarła małżeństwo z obcokrajowcem.

W Sejmie jest też projekt zezwalający na zapis nazwiska w oryginale na wzór łotewski – czyli na dalszych stronach paszportu.

PODCASTY I GALERIE