• Litwa
  • 3 maja, 2021 10:45

Minister Sprawiedliwości składa życzenia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ewelina Dobrowolska złożyła życzenia litewskim Polakom z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Minister w swoim liście podkreśla, że data ta jest niezmiernie istotna zarówno dla Polski, jak i Litwy i zaznacza, że po przyjęciu Konstytucji zmienił się dotychczasowy ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów – dlatego też jest warta wspólnego upamiętniania przez nasze państwa – Polskę i Litwę.

zw.lt
Minister Sprawiedliwości składa życzenia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Serdecznie gratuluję całemu polskiemu społeczeństwu na Litwie z okazji  Święta Konstytucji 3 Maja!

Data ta jest niezmiernie istotna zarówno dla Polski, jak i Litwy. Sejm Republiki Litewskiej z okazji 230. rocznicy wspólnej Konstytucji oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów ustanowił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

W dniu 3 maja 1791 r. Sejm Wielki przyjął Konstytucję – pierwszą ustawę rządową w Europie. Wkrótce po jej uchwaleniu, 20 października 1791 r. doszło do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Zmienił się dotychczasowy ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w wyniku którego Korona Królestwa Polskiego oraz Wielkie Księstwo Litewskie stały się równouprawnionymi członkami. Ten niezwykle doniosłe zdarzenie jest wspólnie upamiętniane przez nasze państwa – Polskę i Litwę – również dzisiaj.

Chciałabym życzyć nam wszystkim, aby każdy z nas z otwartym sercem przyczynił się w rozwój wspólnej historii, kultury oraz przyjaznych stosunków obu państw!

Z poważaniem,

Evelina Dobrovolska,

Minister Sprawiedliwości Republiki Litewskiej

PODCASTY I GALERIE