• Litwa
  • 4 listopada, 2016 6:09

Minister Spraw Zagranicznych uda się do Watykanu

Minister Spraw Zagranicznych Linas Linkevičius 7 listopada uda się do Watykanu, gdzie spotka się z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej ds. relacji z państwami biskupem Paulem Gallagherem.

Minister Spraw Zagranicznych uda się do Watykanu

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W Watykanie minister weźmie udział w uroczystości, dedykowanej 25 rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych Litwy ze Stolicą Apostolską.

Stolica Apostolska nigdy nie uznała okupacji oraz aneksji Litwy, litewskie przestawicielstwo dyplomatyczne przy Stolicy Apostolskiej działało również w latach okupacji. Deklarację odnowienia stosunków dyplomatycznych ambasadorowie podpisali 30 września 1991 roku.

PODCASTY I GALERIE