• Litwa
  • 5 stycznia, 2023 13:18

Minister proponuje skrócić okres obowiązkowej służby wojskowej

Minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas poinformował w czwartek, że proponuje zwiększyć liczbę poborowych oraz skrócić okres obowiązkowej służby wojskowej. Obecnie okres ten wynosi 9 miesięcy.

BNS
Minister proponuje skrócić okres obowiązkowej służby wojskowej

fot. BNS/ Lukas Balandis

Główna służba trwałaby pół roku, łączna liczba poborowych sięgałaby 5 tys. rocznie.

Według niego połowa poborowych, którzy odbyli sześciomiesięczną służbę, trafiłaby do rezerwy, druga połowa kontynuowałaby dobrowolną służbę przez kolejne trzy miesiące.

„Według sondaży i badań, w obecnej sytuacji można stwierdzić, że są to liczby rzeczywiste” – powiedział A. Anušauskas.

Zdaniem ministra ci, którzy pozostaną w służbie przez dziewięć miesięcy, będą szkoleni na młodych dowódców, specjalistów, którzy będą wykonywać zadania w różnych formacjach rezerwowych i służbach szybkiego reagowania.

Poborowi odbywający służbę przez pozostałe trzy miesiące otrzymywaliby pensję żołnierza zawodowej służby wojskowej.

A. Anušauskas powiedział też, że w okresie zmian będzie obowiązywał trzymiesięczny pobór do wojska dla młodych ludzi, którzy ukończyli studia.

„Ci młodzi ludzie byliby powołani na szkolenie podstawowe, ze względu na określone specjalności, które zdobyli w trakcie studiów, np. inżynierowie i tym podobne” – powiedział minister.

„Powiedziałbym, że jest to całkiem atrakcyjna alternatywa dla obecnego systemu” – dodał.

Zdaniem A. Anušauskasa celem zmian jest elastyczne zwiększanie zaangażowania młodzieży w obronność kraju, zwiększenie liczebności czynnej rezerwy do 2030 roku.

PODCASTY I GALERIE