Litwa
BNS

Minister oświaty: Wynagrodzenia dla nauczycieli zwiększą się o ponad 9 proc.

Przewidziane obecnie w projekcie budżetu finansowanie zezwoli na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 9,2 proc., mówi minister oświaty Algirdas Monkevičius.

Minister omówił dziś ten temat z przedstawicielami dwóch związków zawodowych nauczycieli.

W tym roku na resort oświaty zostało przeznaczonych ponad 1 mld 237 mln euro. W przyszłym roku rząd proponuje zwiększenie finansowania do 1 mld 280 mln.

Pedagodzy tymczasem liczyli, że budżet zostanie zwiększony nie o 55,5 mln euro, a o blisko 118 mln, jak to przewiduje podpisane w lipcu 2017 r. porozumienie zespołowe.

Rząd uważa, że takie porozumienie nie ma mocy prawnej, ponieważ nie przytaknęły mu ministerstwo finansów i rząd.

Związki zawodowe pracowników oświaty i nauki oskarżyły rząd o to, że nie wywiązuje się on ze swoich zobowiązań. Zapowiedziały one strajk, który się odbędzie w końcu listopada, jeśli budżet nie zostanie zaktualizowany.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!