Litwa
BNS

Minister oświaty: Nie można obniżać wymagań na studia

W przyszłości instytucje szkolnictwa wyższego nie powinny obniżać minimalnych wymagań dla kandydatów na studia, mówi minister edukacji Algirdas Monkevičius.

Według danych LAMA BPO, uniwersytety Techniczny im. Giedymina, Michała Romera oraz Witolda Wielkiego w tym roku nie stosowały minimalnego progu procentowego dla wstępujących na studia niefinansowane przez państwo.

Przepisy informują, że kandydaci na studia na uniwersytetach musieli zdobyć 5,4 punktu, a do kolegiów 4,3 punktów z 10.

Stwierdza się, że Uniwersytet Techniczny im. Giedymina rekrutował abiturientów szkół z oceną 4,3, a uniwersytety Michała Romera oraz Witolda Wielkiego wyniki konkursowe liczyły według dodatkowych kryteriów, ustalanych przez uczelnie.

Taka praktyka jest krytykowana przez inne litewskie uniwersytety. Według przedstawicieli uczelni, to dewaluuje litewskie szkolnictwo wyższe.

Według A. Monkevičiusa, obecnie rząd nie może uniemożliwić instytucjom szkolnictwa wyższego nie przestrzegania minimalnych wymogów.

Jest przekonany, że ignorowanie minimalnego wymogu szkolnictwa wyższego jest związane z konkurencją między uczelniami, ale to może mieć ryzyko dla jakości studiów.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!